PRA4-geenitestatut lhasa apsot

PRA (progressiivinen retina atrofia) eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. Yhtä PRA-muunnosta kutsutaan PRA4:ksi, ja se ilmenee lhasa apsoilla. PRA4 alkaa myöhemmällä iällä ja se diagnostisoidaan lhasa apsolla sen ollessa 5–9 vuotta vanha.

Vuodesta 2017 lähtien PRA4-geenimutaatiolle on ollut olemassa DNA-testi, jolla lhasa apso voidaan luokitella terveeksi (lhasa apso on saanut kummaltakin vanhemmalta terve alleelin), tai geenimutaation kantajaksi (lhasa apso on saanut toiselta vanhemmalta normaalin alleelin ja toiselta virheellisen alleelin), tai todennäköisesti sairaaksi (lhasa apso on saanut molemmilta vanhemmilta virheellisen alleelin).  

(Lähteet: Suomen kennelliitto ry, Koirien perinnölliset silmäsairaudet ja niiden tutkiminen; Svenska Kennelklubben, PRA4)

Lhasa apsot ry on tehnyt Suomen Kennelliitto ry:lle aloitteen lhasa apson PRA4-geenitestitulosten julkaisemisesta Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.  Suomen Kennelliitto ry on tehnyt 13.3.2024 päätöksen siitä, että lhasa aspon PRA4-tuloksia ryhdytään julkaisemaan jalostustietojärjestelmässä heti, kun se on teknisesti mahdollista. Lisää tietoja asiasta ilmoitetaan niin pian kuin uutta tietoa on saatavilla.

Yhdistys ylläpitää epävirallista listaa niiden PRA4-geenitestattujen lhasa apsojen testituloksista, joiden testinäyte on otettu ennenkuin tuloksia julkakaistaan jalostustietojärjestelmässä.  Edellytyksenä tuloksen julkaisemiselle on, että testinäytteen on ottanut laillistettu eläinlääkäri, DNA-näytteenottoon pätevöitynyt kennelneuvoja tai aluekouluttaja taikka Kennelliiton hyväksymien laboratorioiden edustaja. 

Testitulokset voi ilmoittaa yhdistyksen hallituksen sähköpostiin hallitus@lhasa-apsot.com. Ilmoituksesta tulee näkyä lhasa apson tunnistetietojen ja testituloksen lisäksi testin ottaja ja testipäivä.PRA4-dna-geenitestatut lhasa apsot:

Lhasa apso: El Minja's Dawa, narttu, FI43151/18

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 18.3.2020

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Chic Choix Alexander The Great, uros, FI49095/10

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 3.9.2021

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Chic Choix Casino Parti, uros, FI23529/13

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 22.1.2021

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Chic Choix Flavius Constantinus, uros, FI23196/10

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 29.12.2020

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Chic Choix Parti Alexander, uros, FIN52932/08

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 3.9.2021

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Chic Choix Twelfth Night, narttu, FI55702/20

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 4.5.2023

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Crebain Hedgehog In The Fog, narttu, FI29448/21

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 31.1.2023

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Kumi Kian Hot N Spicy, narttu, FI24531/13

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 24.2.2021

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Waioming Dar Tibetu, narttu, FI30826/20

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 20.10.2020

Testitulos: terve (clear)


Lhasa apso: Yarmilan Smell The Magic, uros, FI16879/12

Testin ottaja ja testipäivä: eläinlääkäri 18.3.2020

Testitulos: terve (clear)