Vuoden rally-toko lhasa apso-kilpailun säännöt

Hyväksytty Lhasa apsot ry:n vuosikokouksessa 12.2.2022.

Säännöt voimassa 1.1.2022 lukien.

Säännöt:

Kilpailu jakautuu kahteen sarjaan, joita ovat Vuoden rally-toko -lhasa apso ja Vuoden rally-tokotulokas -lhasa apso.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenten omistamat tai osaomistamat lhasa apsot. Jos lhasa apson omistaja tai osaomistaja liittyy yhdistykseen kesken kilpailukauden, kilpailussa otetaan huomioon ne kilpailutulokset, jotka lhasa apso saavuttaa jäsenyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

Kilpailukausi molemmissa sarjoissa on kalenterivuosi.

Vuosikokous vahvistaa Vuoden rally-toko-lhasa apso -kilpailun säännöt. Sääntöjen muutoksista päättää hallitus, ja muutokset astuvat voimaan hallituksen hyväksymänä ajankohtana. Hallitus voi erityisen painavasta syystä päättää, että kaksi kilpailukautta yhdistetään. Tällöin Vuoden rally-toko-lhasa apso -kilpailuissa voidaan käyttää hyväksi kahtena peräkkäisenä kilpailukautena kertyneitä tuloksia. Hallituksen on tehtävä päätös kilpailukausien yhdistämisestä viimeistään ensimmäisen kilpailukauden syyskuun loppuun mennessä.

Hallitus nimeää keskuudestaan tai sen ulkopuolelta kaksi pisteiden tarkastajaa.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä koiran kilpailutulokset saavutettuine pisteineen Lhasa Apso-lehden toimituskunnalle osoitteeseen lhasalehti@gmail.com kilpailukautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Parhaiten sijoittuneiden koirien tiedot mahdollisine kuvineen julkaistaan yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla www.lhasa-apsot.com, jos koirasta toimitetaan valokuva ilmoitettuun määräaikaan mennessä toimituskunnalle osoitteeseen lhasalehti@gmail.com. Tarvittaessa voidaan julkaista myös kaikkien osallistuneiden koirien nimet saavutettuine pisteineen.

Vuoden rally-toko-lhasa apso

Pisteet lasketaan viidestä (5) parhaasta kisasta alla olevan ohjeen mukaisesti ja eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Mukaan lasketaan vain hyväksytyt tulokset. Jos pisteet menevät tasan, Vuoden koiraksi valitaan ylemmässä kilpailuluokassa kilpaillut koira. Jos pisteet menevät edelleen tasan, sija jaetaan.

Peruspisteet:

Alokasluokan ja avoimen luokan pisteet lasketaan sellaisenaan.

Voittajaluokan pisteisiin lisätään 10 pistettä/tulos.

Mestariluokan pisteisiin lisätään 30 pistettä/tulos.

Lisäpisteet:

Lisäpisteet lasketaan niistä tuloksista, jotka ovat mukana peruspisteiden kisoissa.

 12345678910
Piirimestaruus

15

10

5

 

 

 

 

 

 

 

Suomenmestaruus

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

 

Vuoden rally-tokotulokas- lhasa apso

Vuoden rally-tokotulokas-lhasa apso -kilpailussa huomioidaan kyseisenä vuonna kilpailu-uransa aloittanut koirakko.

Pisteet lasketaan kolmen parhaan hyväksytyn alokasluokan tuloksen perusteella. Koepisteet lasketaan yhteen ja sijoituksesta saa lisäpisteitä seuraavasti:

1.       sija2.       sija3.       sija4.       sija5.       sija

30

25

20

15

10