Rotumääritelmä

FCI ( Fedération Cynologique Internationale) eli kansainvälinen kenneljärjestö on jakanut koirarodut kymmeneen roturyhmään kunkin rodun rakenteen peruspiirteiden eli "tyypin" ja käyttötavan perusteella. Lhasa apso kuuluu roturyhmään 9, ja rodun FCI:n numero on 227.  FCI  on hyväksynyt lhasa apson rotumääritelmän vuonna 2011 ja Kennelliitto vuonna 2012.  

LHASA APSO 

Alkuperämaa: Tiibet 

Vastuumaa: Iso-Britannia  

KÄYTTÖTARKOITUS:  Kääpiökoira. 

FCI:N LUOKITUS:  

Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat,  alaryhmä 5 tiibetiläiset rodut.  Käyttökoetulosta ei vaadita.  

LYHYT HISTORIAOSUUS: 

Lhasa apso on kotoisin Tiibetistä korkealta vuoristosta, missä ilmasto voi olla ankara. Selviytyäkseen näissä oloissa lhasa apson on täytynyt olla sitkeä pieni koira, mikä on vaikuttanut suuresti rodun kehitykseen. Sen pitkä, kova karva ja tiheä pohjavilla toimivat lämmöneristyksenä kylminä talvina, ja silmien eteen kaartuva karva suojaa niitä tuulelta, pölyltä ja auringon porotukselta. Lhasa apso on yksi monista länsimaihin tuoduista itämaisista roduista. Ensimmäiset apsot tuotiin Britanniaan 1920-luvun alkupuolella, ja pian sen jälkeen niitä nähtiin jo näyttelyissä Lontoossa. Alkuaikoina ne sekoitettiin muihin runsaskarvaisiin itämaisiin rotuihin, joita kaikkia kutsuttiin "Lhasan terriereiksi". Myöhemmin rodut erotettiin toisistaan, mukaan lukien lhasa apso ja tiibetinterrieri, jonka uskotaan olleen varhaisimpien apsojen takana. Lhasa apson rotuyhdistys perustettiin Britanniassa 1933.

YLEISVAIKUTELMA: 

Tasapainoinen ja vankka, runsas mutta ei liioiteltu karvapeite. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: 

Pituus olkanivelestä istuinluun kärkeen on säkäkorkeutta suurempi.  

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Iloinen ja itsetietoinen. Valpas ja vakaa, mutta hieman pidättyväinen vieraita kohtaan.  

PÄÄ: 

Pään karvoitus laskeutuu silmien yli mutta se ei saa estää koiraa näkemästä; runsaat ja pitkät kuonokarvat ja parta.

Kallo: Kohtuullisen kapea, ei täysin tasainen, ei myöskään holvautunut eikä omenanmuotoinen. Matalat kulmakaaret. 

Otsapenger: Kohtuullinen. Kirsu: Musta. 

Kuono: Noin 4 cm pitkä, ei neliömäinen. Kuonon pituus kirsun kärjestä mitattuna on noin kolmannes pään koko pituudesta. Kuononselkä on suora. 

Hampaat / purenta: Yläetuhampaat koskettavat kevyesti alaetuhampaiden sisäpintaa ts. käännetty leikkaava purenta. Leuat ovat leveät ja etuhampaat mahdollisimman suorassa linjassa. Täysi hampaisto on toivottava. 

Silmät: Tummat, keskikokoiset, suoraan eteenpäin katsovat ja soikeat. Eivät suuret eivätkä ulkonevat, eivät pienet eivätkä syvällä sijaitsevat. Silmänvalkuainen ei ole näkyvissä. 

Korvat: Riippuvat ja runsaskarvaiset.  

KAULA: 

Vahva ja hyvin kaareutunut.  

RUNKO: 

Tasapainoinen ja tiivis. Ylälinja: Vaakasuora. Lanne: Vahva. Rintakehä: Kylkiluut ulottuvat pitkälle taakse.  

HÄNTÄ: 

Ylös kiinnittynyt ja selän päälle kaartunut, mutta kaari ei saa olla liian avoin. Hännänpäässä on usein mutka. Runsaskarvainen.  

RAAJAT 

ETURAAJAT: 

Lavat: Viistot. Kyynärvarret: Suorat ja runsaskarvaiset. Etukäpälät: Pyöreät ns. kissankäpälät, runsaskarvaiset; päkiät ovat kiinteät. 

TAKARAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin kehittyneet ja lihaksikkaat, hyvin kulmautuneet ja runsaskarvaiset.

Välijalat: Kintereet takaa katsottuna yhdensuuntaiset, eivät liian lähellä toisiaan. 

Takakäpälät: Pyöreät ns. kissankäpälät, runsaskarvaiset; päkiät ovat kiinteät. 

LIIKKEET:

Vapaat ja vaivattomat.  

KARVAPEITE:  

Karva: Peitinkarva on pitkää, raskasta, suoraa ja kovaa; ei villavaa eikä silkkistä. Aluskarvaa on kohtuullisesti. Turkki ei saa haitata liikkumista. 

Väri: Kultainen, hiekanvärinen, hunajanvärinen, tummanharmahtava (grizzle), liuskeenharmaa, savunharmaa, kirjava, musta, valkoinen tai ruskehtava. Kaikki värit ovat samanarvoisia.  

KOKO: 

Ihannesäkäkorkeus uroksilla 25 cm, nartut ovat hieman pienempiä.   

VIRHEET: 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.  

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

• Vihaisuus tai liiallinen arkuus  

• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.  

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.