Jäsenyys

Vuosijäsen: 

yhdistyksen hallituksen hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, jäsenmaksu 25 € / vuosi. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti.

Perhejäsen: 

yhdistyksen hallituksen hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa, jäsenmaksu   12,50 € / vuosi. Jäsenmaksuun ei sisälly jäsenlehteä.

Nuorisojäsen: 

yhdistyksen hallituksen hyväksymä alle 18-vuotias henkilö, jäsenmaksu 12,50 € /vuosi. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti.

Pentuejäsen: 

yhdistyksen jäsen, joka kasvattaa lhasa apsoja, voi ilmoittaa kasvattamansa pennun 18 vuotta täyttäneen ostajan pentuejäseneksi lähettämällä yhdistyksen jäsensihteerille hallituksen tarkemmin määrittämät pennunostajan henkilö- ja osoitetiedot. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen jäsenmaksun, jonka suuruus on 10 € / pentuejäsen. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti.

Yhdistyksen hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden se tulee voimaan ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisen jälkeen. 

Jäsenmaksu on suoritettava aina kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta huhtikuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa hänen eronneeksi yhdistyksestä.