Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksen tarkoituksena on kerätä yksityiskohtaista tietoa lhasa apson ulkomuodosta ja rakenteesta. Yksittäisen lhasa apson jalostustarkastus antaa tietoa lhasa apson ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun lhasa apson muihin yksilöihin, rodun keskitasoon ja lhasa apson jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin. 

Jalostustarkastus ei ole kilpailu, eikä osallistujia sijoiteta järjestykseen. Tilaisuuden tarkoituksena on antaa apsosta kattava ja näyttelyarvostelua yksityiskohtaisempi, rotumääritelmään perustuva kuvaus. Tarkastusten avulla toivotaan myös, että löydettäisiin uusia yksilöitä jalostuskäyttöön. Mukana tulee olla rokotustodistus ja rekisteritodistus. Jokainen apso käydään yksittäin kohta kohdalta läpi ja myös luonteeseen kiinnitetään huomiota. Turkki voi olla lyhyeksi leikattu, pitkä tai jotain siltä väliltä.  Apson tulisi osata seisoa paikallaan tarkastuksen aikana ja liikkua raviaskeleella.  Myös käsittelyyn apsoa on hyvä totuttaa jo etukäteen, jotta esim. hampaiden katsominen ja mittaus sujuu ongelmitta.

Osallistuvien lhasa apsojen tulee täyttää Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset.  Jotta lhasa apso voi saada virallisen jalostustietojärjestelmään kirjattavan tuloksen, tulee sen olla täyttänyt tarkastuspäivänä 18 kk.  Kuten edellä on todettu, jalostustarkastukseen voivat osallistua myös lyhyeen turkkiin leikatut lhasa apsot. Jalostustarkastuksissa noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä. 

Tarkastuspäivän aikana jalostustarkastaja voi arvioida korkeintaan 16 lhasa apsoa.  Tarkastuksen voi suorittaa rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää muuta ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä. 

Jalostustarkastustulokset ovat virallisia ja julkisia. Tarkastustulos tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään jalostustarkastajan tai rotuyhdistyksen nimeämän henkilön toimesta valitusajan umpeuduttua. 

Lhasa apsojen ulkomuodon jalostustarkastusten ajankohdista ja paikoista ilmoitetaan erikseen Lhasa apsot ry:n kotisivuilla.

Lisätietoja ulkomuodon jalostustarkastuksista löydät Suomen Kennelliitto ry:n kotisivuilta, muun muassa ohjeesta ulkomuodon jalostustarkastukselle.