Vuoden lhasa apso

Muutettu vuosikokouksessa 12.2.2022.

Muutokset voimassa 1.1.2022 lukien.

Näyttely

Vuoden lhasa apso-kilpailun säännöt

Kilpailu jakautuu kolmeen sarjaan, joita ovat Vuoden lhasa apso, Vuoden veteraani lhasa apso ja Vuoden pentu lhasa apso.

Kilpailukausi kaikissa sarjoissa on kalenterivuosi.

Vuosikokous päättää sääntöjen muutoksista, ja muutokset astuvat voimaan vuosikokouksen hyväksymänä ajankohtana. Hallitus voi erityisen painavasta syystä päättää, että kaksi kilpailukautta yhdistetään. Tällöin Vuoden lhasa apso -kilpailussa voidaan käyttää hyväksi kahtena peräkkäisenä kilpailukautena kertyneitä näyttelytuloksia yhteensä viisi parasta tulosta. Hallituksen on tehtävä päätös kilpailukausien yhdistämisestä viimeistään ensimmäisen kilpailukauden syyskuun loppuun mennessä.

Hallitus nimeää keskuudestaan tai sen ulkopuolelta kaksi pisteiden tarkastajaa.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä lhasa apson viiden parhaan näyttelyn tulokset saavutettuine pisteineen Lhasa Apso-lehden toimituskunnalle osoitteeseen lhasalehti@gmail.com kilpailukautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Vähintään viiden parhaan sarjassaan sijoittuneen lhasa apson tiedot mahdollisine kuvineen julkaistaan yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla www.lhasa-apsot.com, jos koirasta toimitetaan valokuva ilmoitettuun määräaikaan mennessä toimituskunnalle osoitteeseen lhasalehti@gmail.com. Tarvittaessa voidaan julkaista myös kaikkien osallistuneiden koirien nimet saavutettuine pisteineen.

 

Vuoden lhasa apso -kilpailun säännöt

Vuoden lhasa apso kilpailussa valitaan näyttelytulosten perusteella rotunsa paras lhasa apso ja vastakkaisen sukupuolen paras lhasa apso. Kilpailuun voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenten omistamat tai osaomistamat lhasa apsot pentuja lukuun ottamatta. Jos lhasa apson omistaja tai osaomistaja liittyy yhdistykseen kesken kilpailukauden, kilpailussa otetaan huomioon ne kilpailutulokset, jotka lhasa apso saavuttaa jäsenyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

2. Kilpailussa otetaan huomioon kaikkien Suomessa järjestettyjen virallisten koiranäyttelyiden ja yhdistyksen järjestämän Club Shown näyttelytulokset.

3. Kilpailutuloksia laskettaessa otetaan huomioon korkeintaan viiden (5) parhaan koiranäyttelyn pisteet viideltä (5) eri tuomarilta.

4. Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Pisteet lasketaan paikalla olleiden lhasa apsojen mukaan siten, että paikalla olleita pentuja ei lasketa kokonaismäärään. Kansainvälisistä näyttelyistä, Nord näyttelyistä, rodun erikoisnäyttelystä sekä rodun omasta mahdollisesta Club Show’sta annetaan jokaiselle PU ja PN-kilpailussa sijoittuneelle kaksi (2) lisäpistettä. 

Paikalla olleet apsot, (ei pentuja)

 

ROP

 

VSP

 

Pu/Pn2

 

Pu/Pn3

 

’Pu/Pn4

 

kv, Nord, erikois, Club Show, ks. kohta 4

1-4

6

4

3

2

1

2

5-8

7

5

4

3

2

2

9-12

8

6

5

4

3

2

13-16

9

7

6

5

4

2

17-20

10

8

7

6

5

2

21-

11

9

8

7

6

2

 

5. Ryhmä- ja Best In Show sijoituksista ei jaeta lisäpisteitä.

6. Kilpailussa sijoitetaan viisi eniten pisteitä saanutta urosta ja narttua, joista parhaan pistemäärän saavuttanut koira on Vuoden rotunsa paras lhasa apso ja vastakkaisen sukupuolen paras on Vuoden vastakkaisen sukupuolen paras lhasa apso.

7. Jos kaksi tai useampaa koiraa saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja seuraavin perustein:

7.1 Viiden (5) parhaan näyttelyn suurempi yhteenlaskettu ROP-pistemäärä.

7.2 Viiden (5) parhaan näyttelyn suurempi kansainvälisten näyttelyiden lukumäärä.

 

Vuoden veteraani lhasa apso -kilpailun säännöt

1)    Vuoden veteraani lhasa apso -kilpailussa valitaan veteraani -luokassa kilpailevien lhasa apsojen saavuttamien näyttelytulosten perusteella rotunsa paras veteraani lhasa apso ja vastakkaisen sukupuolen paras veteraani lhasa apso. Kilpailuun voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenten omistamat ja osaomistamat lhasa apsot, jotka kilpailevat näyttelytuloksista veteraaniluokassa. Jos lhasa apson omistaja tai osaomistaja liittyy yhdistykseen kesken kilpailukauden, kilpailussa otetaan huomioon ne kilpailutulokset, jotka lhasa apso saavuttaa jäsenyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

 

2)    Pisteet lasketaan Vuoden lhasa apso -kilpailun pistetaulukon perusteella siten, että rotunsa paras veteraani ja vastakkaisen sukupuolen paras veteraani saavat pisteensä ROP ja VSP kohdan mukaan. Pisteet lasketaan paikalla olleiden lhasa apsojen mukaan siten, että paikalla olleita pentuja ei lasketa kokonaismäärään.

 

3)    Veteraani voi kilpailla Vuoden lhasa apso -kilpailussa samoilla näyttelytuloksilla Vuoden lhasa apso -kilpailun sääntöjen mukaisesti.

 

4)    Vuoden Veteraani-kilpailussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn pisteet, joissa koira on ollut joko ROP- tai VSP-veteraani, ja ne tulee olla viideltä (5) eri tuomarilta.

 

5)    Kansainvälisistä näyttelyistä, Nord näyttelyistä, rodun erikoisnäyttelystä sekä rodun omasta Club Show’sta ROP- ja VSP -veteraani saavat molemmat kaksi (2) lisäpistettä. Viisi parasta veteraania sijoitetaan Vuoden veteraani lhasa apso -kilpailussa.

 

6)    Muilta osin noudatetaan soveltuvin osin samoja sääntöjä kuin Vuoden lhasa apso- kilpailussa.

 

 

 

Vuoden pentu lhasa apso -kilpailun säännöt

1)    Vuoden pentu lhasa apso -kilpailussa valitaan näyttelytulosten perusteella rotunsa paras lhasa apso pentu ja vastakkaisen sukupuolen paras lhasa apso pentu. Kilpailuun voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenten omistamat tai osaomistamat lhasa apso-pennut. Jos lhasa apson omistaja tai osaomistaja liittyy yhdistykseen kesken kilpailukauden, kilpailussa otetaan huomioon ne kilpailutulokset, jotka lhasa apso saavuttaa jäsenyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

 

2)    Pennut saavat pisteensä aina pistetaulukon ensimmäisen kohdan mukaan, siten että ROP-pentu saa kuusi (6) pistettä ja VSP-pentu neljä (4) pistettä.

 

3)    Näyttelyyn osallistuvien lhasa apsojen määrät eivät vaikuta pentujen pisteisiin. Koska pentuluokat ovat epävirallisia, otetaan huomioon myös kaikkien epävirallisten pentunäyttelyiden ROP- ja VSP-sijoitukset.

 

 

4)    Kansainvälisistä näyttelyistä, Nord näyttelyistä, rodun erikoisnäyttelystä sekä rodun omasta Club Show’sta saavat ROP- ja VSP-pentu myös kaksi (2) lisäpistettä.

 

5)    Vuoden pentu lhasa apso - kilpailussa sijoitetaan viisi parasta pentua. Pentu voi osallistua kilpailukauden aikana myös Vuoden lhasa apso-kilpailuun siirryttyään juniori- tai muuhun luokkaan.

 

6)    Muilta osin noudatetaan soveltuvin osin samoja sääntöjä kuin Vuoden lhasa apso- kilpailussa.