Vuoden agility-lhasa apso

Hyväksytty Lhasa apsot ry:n vuosikokouksessa 12.2.2022.

Säännöt voimassa 1.1.2022 lukien.

Säännöt

Kilpailu jakautuu kahteen sarjaan, joita ovat Vuoden agility -lhasa apso ja Vuoden agilitytulokas -lhasa apso.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenten omistamat tai osaomistamat lhasa apsot. Jos lhasa apson omistaja tai osaomistaja liittyy yhdistykseen kesken kilpailukauden, kilpailussa otetaan huomioon ne kilpailutulokset, jotka lhasa apso saavuttaa jäsenyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

Kilpailukausi molemmissa sarjoissa on kalenterivuosi.

Vuosikokous vahvistaa Vuoden agility-lhasa apso -kilpailun säännöt. Sääntöjen muutoksista päättää hallitus, ja muutokset astuvat voimaan hallituksen hyväksymänä ajankohtana. Hallitus voi erityisen painavasta syystä päättää, että kaksi kilpailukautta yhdistetään. Tällöin Vuoden agility-lhasa apso -kilpailuissa voidaan käyttää hyväksi kahtena peräkkäisenä kilpailukautena kertyneitä tuloksia. Hallituksen on tehtävä päätös kilpailukausien yhdistämisestä viimeistään ensimmäisen kilpailukauden syyskuun loppuun mennessä.

Hallitus nimeää keskuudestaan tai sen ulkopuolelta kaksi pisteiden tarkastajaa.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä koiran kilpailutulokset saavutettuine pisteineen Lhasa Apso-lehden toimituskunnalle osoitteeseen lhasalehti@gmail.com kilpailukautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Parhaiten sijoittuneiden koirien tiedot mahdollisine kuvineen julkaistaan yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla www.lhasa-apsot.com, jos koirasta toimitetaan valokuva ilmoitettuun määräaikaan mennessä toimituskunnalle osoitteeseen lhasalehti@gmail.com. Tarvittaessa voidaan julkaista myös kaikkien osallistuneiden koirien nimet saavutettuine pisteineen.

Pisteet määräytyvät alla olevien taulukoiden mukaisesti. Kilpaluun lasketaan mukaan enintään kymmenen (10) parasta kilpailutulosta.

Nollatuloksella tarkoitetaan virheetön suoritusta ja aika on enintään ihanneaika. Hyväksytyllä tuloksella tarkoitetaan muuta kuin nollatulosta, mutta aika on yli ihanneajan, mutta enintään enimmäisaika.

Jos pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuissa saadut sijoitukset sekä kilpailuluokka. Jos tulos on edelleen sama, sija jaetaan.


Peruspisteet lasketaan seuraavasti:

Tulos3-luokka2-luokka1-luokka
0,0020 pist.15 pist.10 pist.
0,01-5,0015 pist.10 pist.8 pist.
5,01-10,0010 pist.6 pist.5 pist.
10,01-15,005 pist.3 pist.2 pist.
15,01-20,003 pist.2 pist.1 pist.


Lisäpisteet sijoituksista 0-tuloksilla ja hyväksytyllä tuloksella:

Tulos1.2.3.
0642
Hyv.321


Lisäpisteet, kun kilpailuluokka on ollut suuri:

yli 10 kilp.yli 20 kilp.yli 30 kilp.
1 piste2 pistettä3 pistettä


Lisäksi pisteitä arvokisamenestyksestä seuraavan taulukon mukaisesti:


1. sija2. sija3. sija4. sija5. sija6. sija7. sija8. sija9. sija10. sija
Piirinmestaruus642


SM-kilpailu (Sagi ry)2015108631


Maajoukkuekarsinnat251813108631

PM-kilpailu302015121098765
MM-kilpailu60403025201816141210


Tulokset voidaan tarkistaa KoiraNet Jalostustietojärjestelmästä:

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx

Haku Tulokset ja agility.Esimerkki:

Nopsa on saanut 1 lk:ssa nollatuloksen 4 krt. Sijoitukset noissa kisoissa 1, 1, 2, 3.

Lisäksi 1 lk:ssa hyväksytty tulos 3 krt, sijoitus 2 (5,87), 4 (18,36), 5 (13,15).


Nopsa on saanut 2 lk:ssa nollatuloksen 2 krt. Sijoitus 2, 3.

Lisäksi 2 lk:ssa hyväksytty tulos 1 krt, sijoitus 2 (3,86).

Kaikissa kisoissa osallistujia enintään 10.


Nopsan pisteet:

Peruspisteet

1 lk: (4x10=)40 + 5 + 1 + 2 = 48

2 lk (2x15=)30 + 10 = 40

yht. 88

Lisäpisteet sijoituksesta

1 lk nollatulos: 6+6+4+2=18; hyv. tulos: 2+0+0=2; yht. 20

2 lk: nollatulos: 4+2=6; hyv. tulos: 2=2; yht. 8


Nopsan pisteet Vuoden agility-lhasa apso -kilpailussa

88+20+8=116 pVuoden agilitytulokas-lhasa apso -kilpailu


Vuoden agilitytulokas-lhasa apso -kilpailussa pisteiden laskenta samalla tavalla enintään kuudesta (6) parhaasta kilpailutuloksesta siltä vuodelta, jolloin on aloittanut kilpailemisen.


Esimerkki:

Pikkis on saanut 1 lk:ssa nollatuloksen 3 krt. Sijoitukset noissa kisoissa 1, 2, 2.

Lisäksi 1 lk:ssa tulos 1 kilpailusta: tulos 6,37, sijoitus 3;


Pikkis on saanut 2 lk:ssa nollatuloksen 1 krt., sijoitus 3.

Lisäksi 2 lk:ssa hyväksytty tulos 1 krt, tulos 17,32, sijoitus 5.

Kaikissa kisoissa osallistujia enintään 10.


Pikkiksen pisteet:

Peruspisteet.

1 lk: (3x10=)30 + 5 = 35

2 lk (1x15=)30 + 2 = 32


Lisäpisteet sijoituksesta

6+4+4+1+2+0=17


Pikkiksen pisteet Vuoden agilitytulokas-lhasa apso -kilpailussa

35+32+17=84 p