Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Lhasa apsot ry, kotipaikka Hesinki, Y-tunnus 3037303-5


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste henkilötietojen käsittelylle on Lhasa apsot ry:n jäsenyys tai ulkomuototuomarin oikeudet arvostella lhasa apsoja virallisissa koiranäyttelyissä. Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden ylläpitämiseksi, yhdistyksen tiedottamisessa sekä yhdistyksen jäsenlehden lähettämiseksi rekisteriin merkityille jäsenille.


3. Rekisterin sisältämät henkilötiedot:

Lhasa apsot ry kerää ja käsittelee jäsenistään seuraavia tietoja:

– jäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite

– jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivämäärä ja jäsenyyden muoto (varsinainen jäsen, perheenjäsen, kunniajäsen, ainaisjäsen, pentuejäsen)

– jäsenten itsensä antamia mahdollisia lisätietoja

Lhasa apsot ry käsittelee ulkomuototuomareista seuraavia tietoja:

-          ulkomuototuomarin nimi

-          ulkomuototuomarin sähköpostiosoite tai osoite yhdistyksen jäsenlehden lähettämiseksi sähköisessä muodossa tai kirjepostina


4. Tietolähteet

Lhasa apsot ry:n säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

– jäsenen tai ulkomuototuomarin itsensä ilmoittamat tiedot, jotka yhdistys tallentaa rekisteriin ilmoitetussa muodossa

- tietoja päivitetään sitä mukaa, kun jäsen tai ulkomuototuomari ilmoittaa tietojen muutoksista


5. Rekisteröidyn oikeudet

Lhasa apsot ry:n jäsenellä tai ulkomuototuomarilla on oikeus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa:

– tarkistaa ja oikaista omia henkilötietojaan

– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

– pyytää poistamaan henkilötietonsa

– valittaa tietosuojavaltuutetulle epäkohdista

Lhasa apsot ry ei luovuta rekisterin tietoja suoramarkkinointiin.

Jäsen ja ulkomuototuomari voi halutessaan ottaa yhteyttä Lhasa apsot ry:een kulloinkin käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen tietojensa käsittelyä koskien.


6. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin yhdistyksen jäsenyys tai ulkomuototuomarin arvosteluoikeudet ovat voimassa.


7. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Ulkopuoliseksi tahoksi ei kuitenkaan katsota Lhasa apsot ry:n normaaliin toimintaan liittyviä tahoja, joille luovutetaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhdistystoiminnan kannalta. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi yhdistyksen jäsenlehden painamisesta ja lähettämisestä vastaava painotalo sekä jäsenmaksujen lähettämisen osalta Posti.


8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Tietojen käyttö automaattiseen päätöksentekoon

Rekisterin henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


10. Tietojen suojauksen periaatteet

Rekisterin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriin on käyttöoikeus tehtävänkuvan perusteella vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joille se on tarpeen yhdistyksen toiminnan puitteissa (jäsensihteeri, rahastonhoitaja ja puheenjohtaja).

Yhdistyksen rekisterin tiedot sijaitsevat yhdistyksen ylläpitämässä Yhdistysavaimen rekisterissä sähköisessä muodossa.

Toimihenkilön vaihtuessa hänen käyttöoikeutensa rekisteriin poistetaan Yhdistysavaimesta ja uuden toimihenkilön käyttöoikeudet lisätään sinne.