Jalostuksen tavoiteohjelma

Lhasa apsolle on laadittu ensimmäinen nykymuotoinen jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2021-2025.

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on lhasa aspolle laadittu rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet sekä rodun jalostuksellinen tila kotimaassa ja muissakin maissa, mikäli tietoja on löydettävissä. Lisäksi määritellään rodun jalostuksen strategiset tavoitteet ja toimintaohjelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Lhasa apson JTO on sopusoinnussa Suomen  Kennelliitto ry:n yleisen jalostusstrategian, eläinten hyvinvointilain ja sen nojalla annettujen asetusten sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa.