Terveyskyselyt

Lhasa apsot ry on järjestänyt useita kaikille lhasa apsojen omistajile suunnattuja terveyskyselyitä, joista viimeisin on toteutettu syksyllä 2023.  Lhasa apsot ry kiittää kaikkia kyselyihin vastanneita! Kyselyistä saatavat tiedot ovat rodun kannalta erittäin tärkeitä. Terveyskyselyjen tuloksia on esitelty tarkemmin yhdistyksen jäsenlehdessä sekä lhasa apson jalostuksen tavoiteohjelmassa. 

Lyhyesti voidaan todeta, että vuoden 2023 terveyskyselyyn vastasivat innokkaimmin 1-3 -vuotiaiden lhasa apsojen omistajat.  Apsojen ikäjakauma oli kuitenkin laaja. Vastaajista muutama prosentti omisti alle vuoden ikäisen apson kun taas yli 12 -vuotiaan apson omistajia vastaajista oli yhdeksän prosenttia. Vastaajista 52 prosenttia omisti apsonartun ja 48 prosenttia uroksen.  

Kaikkiaan 87 prosenttia vastaajista piti apsonsa terveydentilaa erinomaisena tai erittäin hyvänä. Eläinlääkärikäyntejä apsoilla ovat kuitenkin vaatineet muun muassa anaalirauhasongelmat, korvatulehdukset, hampaiden hoito, virtsatietulehdukset, ruoka-aineyliherkkyys, rokotukset, sterilisaatio ja silmätulehdukset. Eniten lääkärikäyntejä ovat aiheuttaneet korvaongelmat, herkkävatsaisuus, närästys sekä allergia- ja iho-oireet. 

Kyselyn vastausten perusteella voidaan todeta, että apsonartuilla ilmenee hormonaalisia häiriöitä vähän ja narttujen synnytykset sujuvat pääsääntöisesti normaalisti. Nartut hoitavat pentujaan hyvin. Apsouroksista puolestaan voidaan kyselyn perusteella todeta, että myöskään niillä ei juurikaan tavata hormonaalisia ongelmia.

Apsoja on pidetty pitkäikäisenä rotuna. Vastausten perusteella 87 prosenttia apsoista on ollut kuollessaan yli 11 -vuotiaita ja näistä yli puolet yli 14 -vuotiaita. Ikääntyminen voi tuoda apasollekin vanhuudenvaivoja, mutta osa säilyttää toimintakykynsä, jopa pentumaisuutensa,  vielä vanhanakin.