Vuosikokoukset

Lhasa apsot ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään kunkin vuoden helmikuussa.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen tai sähköinen esitys vuosikokousta edeltävän tammikuun aikana.

Yhdistyskokouksessa jokaisella vuosi-, perhe-, pentue- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni, jota hän voi käyttää läsnä olevana.

Valtakirjoja ei hyväksytä.

Lhasa apsot ry:n sääntömääräinen vuosikokous on pidetty 17.2.2024.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja puheenjohtajalle vastuuvapauden. Jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisina, koska yhdistyksen taloudellinen tilanne on pysynyt edelleen vakaana. Vuosikokous hyväksyi vuodelle 2024 talousarvion. Yhdistyksen suurin tulonlähde ovat aikaisempien vuosien tapaan jäsenmaksut ja suurimmat menot kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden painokulut.

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2023 toimintakertomus, jonka vuosikokous hyväksyi. Toimintakertomuksesta ilmenee muun muassa, että hallitus on valmistellut yhdistyksen uusia kotisivuja ja jäsenrekisteriä. Lhasa apson ulkomuodon ihanneprofiili on saatu valmiiksi ja Suomen Kennelliitto ry on hyväksynyt sen. Lhasa apsoille on järjestetty terveyskysely.

Vuosikokous hyväksyi yhdistykselle toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Tarkoitus on viimeistellä ja ottaa käyttöön uudet kotisivut ja jäsenrekisteri, valmistella lhasa apson käyttäytymisen ihanneprofiili ja aloittaa jalostuksen tavoiteohjelman uusiminen. Lehden julkaisemista jatketaan entiseen tapaan, samoin pentuvälitystä ja muita vakiintuneita toimia.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin Merja Velakoski-Kovalainen. Erovuoroisten jäsenten tilalle hallitukseen valittiin toimikaudeksi 2024–2025 äänestyksen jälkeen Anu Järvinen, Sanna Kolehmainen ja Emmi Orre.

Vuosikokouksen lopussa julkistettiin Vuoden lhasa apso-kilpailujen lopputulokset.