Lhasa apson terveys

Rotumääritelmän mukaisella lhasa apsolla ei ole erityisiä sairauksille ja hyvinvointiongelmille altistavia rakenteellisisa tai anatomisia piirteitä. Rotumääritelmän mukaan lhasa apson tulee olla yleisvaikutelmaltaan tasapainoinen ja vankka.