Vuoden harrastaja-lhasa apso

Hyväksytty Lhasa apsot ry:n vuosikokouksessa 12.2.2022.

Säännöt voimassa 1.1.2022 lukien.

Säännöt:


Yhdistys palkitsee vuosittain kunniamaininnalla aktiivisesti harrastavan lhasa apson.

Vuoden harrastajaksi voi ilmoittautua kaikki yhdistyksen jäsenten omistamat tai osaomistamat lhasa apsot. Jos lhasa apson omistaja tai osaomistaja liittyy yhdistykseen kesken kilpailukauden, kilpailussa otetaan huomioon ne harrastukset, joihin lhasa apso on osallistunut jäsenyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

Harrastuskoiraa palkittaessa otetaan huomioon kaikki kaleneterivuoden aikana tapahtunut muu harrastustoiminta paitsi koiranäyttelyt, agility ja rally-toko. Harrastuksen ei tarvitse olla virallinen laji, eikä harrastuksessa tarvitse olla kilpailuja. Vuoden harrastuskoiraa voi ehdottaa hallitukselle kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ehdotuksesta tulee käydä esille harrastus, mahdolliset tulokset tai muut perustelut koskien harrastuksen sisältöä, aktiivisuutta ja muita tietoja, joita halutaan tuoda esille.

Yhdistyksen hallitus päättää kunniamaininnan saajan vuosittain.