Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Lhasa apson jalostuksen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman monen lhasa apson terveydestä löytyy tietoja Suomen Kennelliitto ry:n ylläpitämästä jalostustietojärjestelmästä.  Jalostustietojärjestelmän tietoja käytetään hyväksi muun muassa laadittaessa jalostuksen tavoiteohjelmaa lhasa apsolle.

Yhtä tärkeää on saada tietoa lhasa apson kuolemasta ja siihen johtaneesta syystä sekä apson iästä sen kuollessa. Jalostustietojärjestelmästä löytyy niin kutsuttu kuolinsyytilasto, jonka avulla voidaan seurata rodun yleisimpiä kuolinsyitä ja saada tietoa rodun keksimääräisestä eliniästä.

Lisää tietoa ilmoituksen tekemisestä löydät Kennelliiton kotisivuilta.