Jalostus

Lhasa apsojen jalostuksessa keskeisiä tavoitteita ovat Kennelliiton ohjeiden mukaisesti lhasa apson geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen, rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen, lhasa apson terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen sekä rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.