Testitulokset jalostustietojärjestelmässä

Suomen Kennelliitto ry on 16.5.2024 avannut lhasa apsolle sähköisen lähetteen PRA4-geenitestille, joka antaa tuloksen etenevästä verkkokalvon rappeumasta. Tulokset näkyvät jalostustietojärjestelmässä muodossa normaali, kantaja tai sairas.

Kennelliitto kuitenkin huomauttaa, ettei yhdellä geenitestillä pidä korvata silmätarkastuksia, joissa silmät tutkitaan kokonaisuudessaan ja myös muiden sairauksien osalta. Geenitestillä saadaan tieto vain yhdestä PRA:ta aiheuttavasta geenimuodosta. Kuitenkin usein roduissa, joissa PRA:ta esiintyy, aiheuttavia geenimuotoja on useampia.

Testin tilaaminen ja tuloksen tallennus

1. Testin tilaamiseen liittyvät ohjeet varmistetaan laboratorion kautta ja koiralle varataan näytteenotto.

2. Ennen näytteenottoa koiralle tilataan Omakoira-palvelussa tai sen mobiilisovelluksessa lähete haluttua geenitestiä varten. Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata lähetteitä, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle.

HUOM: Jos et ole Kennelliiton jäsen, saat käyttöösi Omakoira-palvelun rajatun näkymän. Tunnusten tilaamiseen tarvitset henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

3. Näytteenottajalle kerrotaan, että tulos halutaan tallennettavaksi Kennelliittoon, jotta hän tietää käydä vahvistamassa näytteenoton Omakoira-palvelun kautta.

4. Näyte toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka tuloksen valmistuttua puolestaan toimittaa sen sekä tilaajalle, että tallentaa sen suoraan Kennelliiton järjestelmään. Tulosten tallentamisen mahdollisissa viiveissä Kennelliitto toivoo ensisijaisesti yhteydenottoa laboratorioon.

Tulokset hyväksytään laboratorioista Laboklin ja MyDogDNA/Wisdom panel.

Aiemmin saadut tulokset

Ennen tallennuksen alkamista saadut tulokset voidaan tallentaa Kennelliitossa takautuvasti vain testatulle koiralle syntyneen pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin tulosraportista (tai muista tuloksen mukana toimitetuista dokumenteista) tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

- näytteen on ottanut virallinen näytteenottaja

- tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä

- tutkimuspäivä

- tutkimus on tehty Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa

Myös takautuvasti tallennettaville tuloksille tulee tilata lähete etukäteen Omakoirassa.

 

Polveutumisen perusteella terve

Polveutumisen perusteella terve -statusta ei valitettavasti ole vielä teknisesti toteutettu Kennelliiton järjestelmissä, eikä merkintää siis tällä hetkellä tehdä.

Kun tekninen toteutus on valmis, on koiralle tarkoitus kirjata tieto, että se on sairauden suhteen terve (eli normaali) polveutumisen perusteella. Kirjaus tehdään korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista. Tämän jälkeen on koira tai sen jälkeläiset testattava uudestaan, jos niille halutaan tulos. Polveutumisen perusteella terveeksi voidaan merkitä vain Kennelliiton tietokantaan tallennettujen tulosten perusteella. Polveutumisen perusteella terve koira vastaa jalostuskäytössä terveeksi testattua.

Ulkomaiset ja tuontikoirat

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään samaa sairautta koskevat ulkomaiset tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa. Tulosraporttiin tai erilliseen näytteenottotodistukseen on oltava kirjattu koiran tunnistusmerkintä ja siitä on ilmettävä, että näyte on eläinlääkärin tai laboratorion edustajana toimivan näytteenottajan ottama.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä jalostusposti@kennelliitto.fi.